Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskys on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston tuen avulla Mehi Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta kehittämistoimiin. Kehittämishanke toteutetaan 1.12.2023 – 31.10.2024 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteet ja sisällöt

Hankkeen tavoitteena on edistää yrityksen kasvua ja kilpailukykyä sekä toteuttaa kansainvälistymistä edistäviä markkinaselvityksiä sekä toteuttaa tuotekehitysprojekti. Kehittämishankkeen loppuraportti koostuu investointiesityksistä, markkinaselvityksistä ja tuotekehitysprojektista. Kehittämishanke mahdollistaa yrityksen kasvun ja palvelujen edelleen kehittymisen konepajateollisuuden asiakkaille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Hanke tukee Mehi Oy:n strategisia tavoitteita ja pitkäjänteistä kehitystyötä yrityksessä.