Yritys on aloittanut kehittämishankkeen, jossa keskitytään prosessien digitalisointiin, kansainvälistymiseen, ja tuotekehitykseen. Hankkeella parannetaan yrityksen kilpailukykyä sekä vahvistetaan yrityksen vientitoimintoja tavoitteena viennin osuuden merkittävä kasvattaminen.

Tiivistelmä kehityshankkeesta.

Hankkeen toteuttamista on tuettu Euroopan aluekehitysrahastosta.